Československá spolupráca škôl a ďalších organizácií v environmentálnej výchove

VýstřižekZ Programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 bolo podporené vydanie zborníku dobrej praxe (v PDF formáte).

Zborník obsahuje príspevky slovenských a českých škôl, ktoré sa aktívne zúčastnili na projektových aktivitách – na workshopoch a konferencii v Zlíne.

V tlačenej podobe vyšiel zborník v náklade 100 ks (k dispozícii zdarma v sídlach projektových partnerov: Zlínský kraj, www.kr-zlinsky.cz a Centrum environmentálnych aktivit (CEA), Trenčín, SR; www.cea.sk).


Komentáre