Ďalekohľad 13

Ďalekohľad č.13Bohatstvo v rozvojových krajinách

Co sa vám vybaví prvé, keď počujete slovné spojenie „rozvojová krajina”? S vysokou pravdepodobnosťou to nebude bohatstvo. Ak vám napadne toto slovo, tak najskôr v súvislosti s nerastnými surovinami, ktoré tieto krajiny vlastnia. Položili ste si niekedy otázku, prečo krajiny Ázie, Afriky alebo Južnej Ameriky vôbec nazývame rozvojovými? O čo viac je rozvinutá Európa alebo USA? Rozvinutosť posudzujeme v rovine hmotného bohatstva. V rozhovore s duchovným učiteľom Jiřím Vačkom narazíte na zaujímavý postreh, že slovo „bohatstvo” je odvodené od slova Boh. Celé toto číslo časopisu vzniklo ako súčasť vzdelávacieho projektu „Bohatstvo rozvojových krajín”, ktorého cieľom je ukázať bohatstvo v inom svetle ako ho bežne chápeme. A práve mnohé rozvojové krajiny majú poklady, ktoré sú cennejšie ako zlato. Duchovné bohatstvo, umenie ako aj vedecké objavy. Žiaci základných aj stredných škôl vytvárali práce, kde sa snažili takéto bohatstvo ukázať. Výsledky ich snaženia si môžete pozrieť na ďalších stránkach.

Naša spolupracovníčka Mária Martiniaková vo svojej fotoreportáži približuje ďaleké Mongolsko a uisťuje vás ako málo vecí treba na každodenný život v jurte. „Cítil som sa ako kráľa viac než kráľ.” Tieto slová vyriekol človek, ktorý si práve vyžobral svoju každodennú potravu. Vyriekol ich jeden z najväčších mudrcov Indie, ktorý inšpiroval tisíce ľudí k tomu, aby poznali samých seba a našli skutočné bohatstvo. O učení a živote Ramana Mahárišiho sa môžete viac dočítať v článku „Mudrc z Arunáčaly”.

Už tradične sa pri téme rozvojových krajín stretávame s hnutím Fair Trade. Aj v tomto čísle Ďalekohľadu sa tejto téme budeme venovať. Fair Trade ukazuje, že ľudia z rozvojových krajín nečakajú na almužnu, ale férové ekonomické podmienky. „Nepotrebujeme dobročinnosť,nie sme žobráci”, hovorí Isaias Martinez z Mexika. „Ak dostaneme za naše produkty primeranú plácu, môžeme spokojne žiť i bez dobročinnosti.”

Prajem vám bohaté čítanie.

Juraj Hipš
hips@zivica.sk


Komentáre