Ďalekohľad 16

Ďalekohľad č.16Nádej

Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. Ak hovoríme o zavádzaní biopotravín do škôl, platí to dvojnásobne – celý svet sa učí od rímskej samosprávy, ako sa to dá. A čím viac materiálov na tému BIO do škôl človek prelúska, tým viac nadobúda presvedčenie, že všetky cesty vedú k dobrému jedlu. Čerstvé, sezónne, miestne a BIO JEDLO je základ – ak chceme byť zdraví, žiť v súlade s prírodou a podporovať miestnu ekonomiku.

Je čas obnoviť spojenie mladých ľudí so zemou a naučiť ich objavovať čaro dobrého jedla – prostredníctvom jedlých školských záhrad, prípravy jedál v školských jedálňach s využitím produkcie zo školského dvora či z miestnych fariem a znovuzavedenia hodín varenia do učebných osnov. Na základnej škole v Berkeley, USA, si deti na hodinách varenia pripravujú jedlá zo surovín, ktoré pomáhali dopestovať. V Anglicku majú zase „Cooking Bus”, ktorý každý týždeň navštívi inú školu a kde sa priamo na palube autobusu školáci učia zdravo variť.

Revolúcia školského jedla prebieha – vo väčšej či menšej miere – v Rakúsku, Taliansku, Anglicku a pridávajú sa ďalšie krajiny, medzi ktorými, našťastie, nechýba ani Slovensko. Každá krajina má svoju cestu a všetky sú rovnako inšpiratívne a zaujímavé. Vždy však ide o kombináciu dobrej legislatívy, osvietenej samosprávy a zapálenej osobnosti, ktorá dokáže pre revolúciu jedla nadchnúť ďalších a ďalších ľudí. Na prvom mieste je však priama skúsenosť detí s pestovaním zeleniny, prípravou jedla a návštevou miestnych ekofariem…

Je skvelé, že témy BIO do škôl a jedlé školské záhrady majú svoje „horiace fakle” aj na Slovensku. S nadšením som čítala, ako o. z. Jablonka realizuje na školách – spolu s deťmi – jedlé záhrady plné chuti a života a veľmi sa teším, ako o. z. SOSNA, prostredníctvom nového projektu o prírodných záhradách, skokom posunie dianie v tejto oblasti. Centrum environmentálnych aktivít sa, v rámci projektu BIO do škôl, snaží predovšetkým zistiť záujem a potenciál pre zavádzanie biopotravín do školských jedální.

Je skvelé, že témy BIO do škôl a jedlé školské záhrady majú svoje „horiace fakle” aj na Slovenska S nadšením som čítala, ako o. z. Jablonka realizuje na školách – spolu s deťmi – jedlé záhrady plné chuti a života a veľmi sa teším, ako o. z. SOSNA, prostredníctvom nového projektu o prírodných záhradách, skokom posunie dianie v tejto oblasti. Centrum environmentálnych aktivít sa, v rámci projektu BIO do škôl, snaží predovšetkým zistiť záujem a potenciál pre zavádzanie biopotravín do školských jedální.

Revolúcia školského stravovania sa pre vyspelé krajiny stáva cestou, ako čeliť narastajúcim zdravotným a environmentálnym problémom. Pridá sa Slovensko? Revolúcia v prístupe k jedlu – jesť čo najviac čerstvých, sezónnych potravín od miestnych pestovateľov a chovateľov, pripravovať jedlo s láskou a potom ho s úctou a vďakou za dary Zeme spoločne jesť, dať každému dieťaťu možnosť zasiať semienko, sledovať ako rastie a vlastnými rukami si potom z úrody pripraviť chutné jedlo – v tom vidím nádej pre lepší svet.

Klaudia Medalová,
medalova@biospotrebitel.sk


Komentáre