Ďalekohľad 20

Ďalekohľad č.20Svet vlajok a krajina Zelených škôl

Co prvé Vás napadne, keď zazriete trebárs francúzsku vlajku? Eiffelova veža? Edith Piaf? Či Anelka alebo Zidane? A čo pocítite prvé, keď uvidíte slovenskú zástavu? Hrdosť? Pochybnosti? Pocit domova? Chuť na halušky?

Aj Zelené školy majú svoju vlajku. Ako ju vníma, cíti verejnosť? Aké asociácie vlajka Zelenej školy vyvoláva? Som presvedčený, že to bude rovnaké, ako pri vlajkách krajín – vlajka symbolizuje obsah, ktorý tvoria SPOLOČNE občania tej ktorej krajiny. Aj v dobrom slova zmysle. Aj v zlom. Spoločne. Kvalitu zelenej vlajky, značku Zelená škola, tvoria SPOLOČNE občania krajiny Zelených škôl – žiaci, učitelia, nepedagogickí pracovníci, rodičia Aj v dobrom, aj v zlom. Spoločne. Partie i patívne.

Veľmi by som si prial, aby vlajka Zelenej školy vstúpila do povedomia tej najširšej odbornej aj laickej verejnosti, včítane tej žiackej a rodičovskej, ako symbol niečoho príjemného, dobrého, chutného… Aby vlajky Zelených škôl označovali tie chýrne ostrovčeky pozitívnej deviácie, kde sa ľudia cítia príjemne. Kde je možné, aby deti mali (a uplatnili) svoj vlastný názor. Kde sa vyučuje s láskou. Kde sa vychováva k úcte k prírode. Kde životné prostredie nie je len prázdna fráza. Kam c hodia deti, učitelia aj rodičia radi… Trochu julilejné, 20. číslo časopisu ĎalEKOhľad, ktoré práve držíte v ruke, je venované programu Zelená škola Časopis ĎalEKOhľad a program Zelená škola patria od začiatku k sebe. Nielen preto, že spolu kedysi vznikli na pôde Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne, ale najmä preto, že navzájom a spolu tvoria ten obsah ideálnej krajiny Zelených škôl. Spoločne a navzájom sa inšpirujú, a vznikajú tak vďaka tomu zdanlivo nesúvisiace články o Findhorne, o festivale Iné cesty, o českej Ekoškole, o zelenom úradovaní či o príkladoch dobrej partie i patľvnej praxe na slovenských Zelených školách.

Verím, že si v časopise nájdete ten svoj článok, ktorý Vás bude inšpirovať. A keď Vás listovanie a čítanie ĎalEKOhľadu vtiahne, zaujme a preruší aspoň na malú chvíľku tok Vašich každodenných starostí, vitajte v tej spoločne vytvorenej ideálnej krajine Zelených škôl.

Richard Medal


Komentáre