Ďalekohľad 25

Ďalekohľad č.25„Bolí medvedicu pôrod?“ pýta sa redaktorka komerčnej televízie zamestnanca národného parku . v inej správe vidíme, ako informuje o tom, že v zasneženej nočnej krajine sa popri ceste skrývajú zákerné srnky, čo len čakajú, aby skočili vodičom pod kolesá .

„Taký škaredý les to bol, plný popadaných stromov, nechápem, o čom tým ‚zeleným‘ ide,“ pohoršuje sa moja známe pri káve . iný kamarát je skeptický: „kým sa systém nezmení a politici neprijmú zásadné opatrenia, je zbytočné čokoľvek robiť!“ veľkú časť našich názov vytvárajú médiá . vďaka nim vieme, či na horách sneží, kde objavili nový druh žaby, no i to, že klíma sa otepľuje, východ Slovenska zaplavilo a v Tatrách straší lykožrút . dozvedáme sa, že zvieratá rodia, i keď to možno bolí, a že s novým náleziskom v Nórsku sa mô-žeme ešte roky veselo vyvážať autami a mazať krémami s obsahom ropy . ktoré z týchto informácií sú pre nás dôležité a ktoré potrebné v otázkach ochrany prírody? Aká je rola médií vo vzťahu k verejnosti a k životnému prostrediu? Môžu byť novinári aj v tomto prípade strážnymi psami, ktorí dbajú na dodržiavanie pravidiel zo strany inštitúcií a prinášajú dôležité a potrebné správy svojim čitateľom, poslucháčom či divákom?

Sme presvedčení o tom, že áno . Aj preto sme na Slovensku pred vyše dvomi rokmi spustili medzinárodný vzdelávací program Mladí reportéri pre životné prostredie, ktorý vám v tomto čísle Ďalekohľadu predstavujeme .

Učíme študentov, aby si všímali environmentálne témy vo svojom okolí, skúmali ich a svoje zistenia publikovali . Podstatný je pozitívny prístup – mladí reportéri nielen kritizujú a oznamujú, ale snažia sa nachádzať riešenia a príklady dobrej praxe . Naše ambície sú priam neskromné – okrem publikovania článkov, fotografií a videí o životnom prostredí by chceli sme vychovať novú generáciu environmentálnych žurnalistov na Slovenku . Takú, ktorá sa bude vedieť pýtať, a nahlas hovoriť o témach, ktoré sú pre verejnosť aj pre ochranu prírody (a vlastne aj nás samých) dôležité . „každý by sme sa mali nad sebou zamyslieť, kým nebude neskoro,“ mnohokrát čítame v článkoch, čo nám študenti posielajú . Navádzame ich k tomu, aby okrem problémov samotných videli aj ich príčiny a dôsledky . vysvetľujeme, že stav životného prostredia je výsledkom našich každodenných rozhodnutí .

A nielen to . Práve novinári sú tými, ktorí môžu byť v jeho ochrane byť nápomocní – môžu sa stať akými si hovorcami prírody okolo nás a dosiahnuť reálne zmeny . „žite sami tým, čo sa snažíte ukázať druhým,“ odkazuje študentom speváčka a environmentalistka Zdenka Predná, ktorá je tvárou Mladých reportérov . rozhovor s ňou, ale aj s medzinárodnou koordinátorkou Sarah Pickering či ekológom Mikulášom hubom, si môžeme prečítať na nasledujúcich stránkach . vytvárali sme ich spolu – študenti, pedagógovia, koordinátori, lektori aj odborníci z programu Mladí reportéri pre životné prostredie .

Za všetkým vám prajem príjemné čítanie! Zuzana Límová, publicistka a koordinátorka programu Mladí reportéri pre životné prostredie verím, že inšpirovaním mladých ľudí, našich budúcich lídrov, aby sa zaujímali o životné prostredie možno dlhodobo dosiahnuť oveľa viac, než inspirovaním politikov . Aj keď i to je veľmi dôležité! všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie . „aK pochopíš krásu prírody, nemôžeš nikdy zablúdiť.“ Cicero

Klaudia Medalová medalova@biospotrebitel.sk


Komentáre