Ďalekohľad 30

Ďalekohľad 30Dostalo sa mi cti prihovoriť sa Vám vo výročnom 30. čísle ĎalEKOhľadu. S radosťou a aj s trochou hrdosti Vám v ňom predstavujeme ekopedagogickú sieť ŠPIRÁLA a jej členské organizácie, programy, partnerov. Je to ohliadnutie sa za predchádzajúcimi dvoma desaťročiami snáh mimovládnych organizácií o zlepšenie podmienok pre efektívnejšiu environmentálnu výchovu a vzdelávanie na slovenských školách.

Ako zvyčajne – úvodník píšem ako posledný. Píšem ho v čase, keď už je číslo poskladané a takmer pripravené do tlače. S ľútosťou musím skonštatovať, že do čísla sa nevošli všetky články, informácie a fotografie, ktoré by dokumentovali našu činnosť. Počas tých predchádzajúcich rokov sa v odbore environmentálnej výchovy a vzdelávania angažovali či už krátkodobo alebo dlhodobo stovky až tisícky ľudí. Na strane štátu, na strane mimovládok, predovšetkým však učitelia, v prvej línii na školách.

Keď som pri editorskej práci prechádzal všetky príspevky, fotky…, pripomenul som si rôzne úspešné aj menej úspešné projekty či myšlienky. Najmä sa ale dali z tejto perspektívy lepšie vidieť úspešné „stratégie prežitia” dlhodobo aktívnych ekopedagógov a ich projektov, programov či organizácií – bez ohľadu na sektor či rezort, v ktorom pôsobia. Je za nimi (ak dovolíte, napíšem za nami:) predovšetkým obrovské množstvo energie, vytrvalosti, cieľavedomosti, permanentného odborného sebavzdelávania. Slušnej nástojčivosti voči štátu. Trpezlivosti a nápaditosti pri hľadaní sponzorov. A vôľa spolupracovať.

ŠPIRÁLA ako ekopedagogická inštitúcia je pre mňa prototypom radostnej spolupráce organizácií a ľudí, ktorá sa rodí zo spoločnej silnej idey. Nie náhodou sme zvolili symbol špirály. Chceme rásť dlhodobo a isto. Pritom čím širšia špirála je, tým je stúpanie k cieľom stabilnejšie (šírku špirály určuje počet a rozmanitosť spolupracujúcich partnerov). A myslím, že to sa ukazuje aj v našom odbore – ak sme schopní spolupracovať naprieč sektormi (mimovládky, podnikateľský sektor, verejný sektor) aj naprieč rezortmi (otázky životného prostredia nie je možné riešiť bez spolupráce s ekonómami, zdravotníkmi, právnikmi…), vytvoríme širšiu a stabilnejšiu špirálu s lepšími predpokladmi dosiahnuť spoločné úspechy a ciele.

S poďakovaním všetkým, ktorí na Slovensku držia a rozvíjajú odbor ekopedagogiky, s optimistickým výhľadom do rokov budúcich, s nádejou na rozširovanie komunity aktívnych ekopedagógov a s očakávaním partnerskej spolupráce…

Richard Medal, predseda Špirály
medal@changenet.sk


Komentáre