Ďalekohľad 4

Ďalekohľad č.4Prvý úvodník tohto roku bude v znamení humanistu, človeka, ktorý rôznymi spôsobmi písal o láske, vášni a zodpovednosti a bude aj o jednom zo záverov, či skôr posolstiev z prvého environmentálneho česko-sl ov en sk éh o. alebo slovensko-českého stretnutia. Áno. reč bude o akcii Jýká se to také tebe11 konanej v novembri minulého roku v Uherskom Hradišti a o Antoine de Saint Exuperyma jeho Citadele, diele, v ktorom je zhustené jeho chápanie života.

Skúsme spolu precítiť a hlboko vstrebať jeho slová z Citadely, ktoré môžu byť posolstvom aj pre našu environmentálnu výchovu, ale aj pre život, ktorý žijeme:

„Posielam väzňov lámať kameň. Lámu kameň a sú prázdni Keď ale staviaš dom, myslíš, že lámeš rovnaký kameň ľ Staviaš múr, ktorý* bude domovom a nepmcuješ za trest. Každý tvoj pohyb je pieseň”.

Tak je to aj v našich životoch, tak je to aj v environmentálnej výchove. Pre niekoho je to „za trest11, pre iných je každý čin a pohyb piesňou. Závisí to od toho, či niekto stavia dom, stavia chrám, v ktorom bude znieť pieseň, alebo nevie čo stavia, len kladie kamene na jednu kopu.akokolvek poctivo a úprimne to robí. Ak nevieme, čo chceme, ak nemáme víziu, predstavu chrámu, cieľ, potom je jedno, ktorou cestou sa dáme, aké kamene a v akom poradí budeme pridávať na kopu.

Čo je chrámom vo vašej environmentálnej výchove? A čo vo vašom živote? Prosím, zastavte sa na chviľu, skúste to práve TERAZ. Nechajte na seba v tichu pôsobiť víziu vášho chrámu.

A potom, ak je pre vás naozaj dôležitýa prioritný, stavajte ho, kameň po kameni, s láskou, zodpovedne a vášnivo. Len vidina chrámu plného piesni dáva vašim kameňom zmysel. A to je aj posolstvo českých a slovenských účastníkov z Uherského Hradišta.

Silvia Szabóová, szabova@changenetsk


Komentáre