Ďalekohľad 9

Ďalekohľad č.9Dnešné číslo je chutné a voňavé

Ekologické poľnohospodárstvo: toť téma tohoto vydania časopisu Ďalekohľad – časopisu pre environmentálnu výchovu a filozofiu. Hľadáte súvislosť témy so zameraním časopisu? Možno nie je na prvý pohľad zrejmá – a treba ju pohľadať. Aj preto vychádza toto monotematické číslo. Aj preto, lebo sme ním chceli prispieť k šíreniu osvety v rámci Dní ekologického poľnohospodárstva 2006.

Tak teda – dajme sa do hľadania. Čím môže byť téma ekologického poľnohospodárstva osožná environmentálnej výchove? A čím môže environmentálna výchova podporiť ekologické poľnohospodárstvo? K hádankám patria aj pomôcky – tu sú: skromnosť, sedliacky rozum, podpora rozmanitosti, pestrosť krajiny, podpora zamestnanosti, BIO, tradičné poľnohospodárstvo, nekontaminovaná pôda a voda, čisté potraviny, princípy udržateľného spôsobu života, podpora miestnej produkcie, šťastné kravy…

A ešte jedna pomôcka: kto už raz ochutnal jedlá vyrobené z ekologického poľnohospodárstva, dá mi za pravdu, že sú výnimočne chutné a voňavé. Nemá to priamy súvis so zmyslovým vnímaním prírody? Ale predsa len – jedlo a environmentálna výchova?… Ak Vás baví hľadanie, prajeme Vám s novým číslom Ďalekohľadu príjemné jesenné a zimné večery, radostné hádanie, rozjímanie, objavovanie…, ale aj voňanie a chutnanie…

Richard Medal

Ďakujeme Zväzu ekologického poľnohospodárstva Ekotrend Slovakia, ktorý vydanie tohto čísla finančne podporil z finančnej dotácie Ministerstva pôdohospodárstva SR a Európskej únie z Plánu rozvoja vidieka 2004-2006.


Komentáre