Pozvánka:
Kde končí environmentálna výchova a začína greenwashing?

Pozvánka: Kde končí environmentálna výchova a začína greenwashing?Pozývame Vás na prvú verejnú ODBORNÚ PANELOVÚ DISKUSIU zo série odborných akcií v rámci prípravy novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR s názvom:

Kde končí environmentálna výchova a začína greenwashing?”

Panelová diskusia sa uskutoční pondelok 9. júna 2014 od 18.00 – 20.00 hod. v Bratislave v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Odbojárov 10/a.

S hosťami panelu (zástupca vedenia rezortu školstva SR, zástupca Nadácie propagujúcej inštitút zodpovedného podnikania, riaditeľ/ka základnej/strednej školy, zástupca siete environmentálne-výchovných organizácií Špirála, zástupca/-kyňa akademickej obce zodpovednej za prípravu budúcich pedagógov) sa pokúsime nájsť odpovede na otázky:

  • Sú absolventi základných a stredných škôl environmentálne vzdelaní? Vedia kriticky myslieť? Osvojili si potrebné environmentálne vzorce správania?
  • Je environmentálna výchova na Slovensku koncepčná?
  • Sú školy pripravené odolávať tlakom marketingových kampaní?
  • Patria na školy spotrebiteľské súťaže, marketingové kampane a PR aktivity súkromných či verejných firiem a inštitúcií?
  • Sú pedagógovia pripravovaní a pripravení pracovať s negatívnymi príkladmi a vzormi v prospech cieľov environmentálnej výchovy?
  • Kde je hranica medzi dobrými/zlými či vhodnými/nevhodnými spôsobmi spolupráce škôl a firiem?…

Potvrďte Vašu účasť do pondelka 9. 6. do 12.00 hod. na medal@changenet.sk

Podrobnejšie informácie o priebehu a hosťoch panelu budeme v priebehu nasledujúcich dní zverejňovať na stránke www.spirala.sk, na FB https://www.facebook.com/ekopedagogikaspirala) a v e-mailovej konferencii, do ktorej sa môžete prihlásiť na hore uvedenej mailovej adrese.

S pozdravom,
Richard Medal
predseda Špirály

Greenwashing – zavádzanie zákazníkov a verejnej mienky ohľadom firemných environmentálnych cieľov.


Komentáre