Koho voliť? Pýtajú sa aj ekopedagógovia…

Iniciatíva Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku a otázky “koho voliť” niekoľkých priateľov – ekopedagógov ma inšpirovali k tomu, aby som si podrobnejšie preštudoval predvolebné programy politických strán, kandidujúcich vo voľbách do NR SR 5.3.2016.

Môj pohľad je z dlhodobo žiadaných potrieb rozvoja systému a aktualizácie obsahu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Slovenskej republike, ktoré (mimochodom) končiaca vládna strana napriek mnohým ponukám na spoluprácu dokonale odignorovala (čo môžem doložiť množstvom korešpondencie, na ktorú napríklad Čaplovičov – Pellegriniho – Draxlerov rezort odpovedal nekompetentne alebo vôbec…).

Preštudoval som teda predvolebné programy strán a hnutí, ktoré sa dlhodobo držia nad 5% v prieskumoch (zoznam prikladám nižšie). Našou “stavovskou” témou sa z nich nezaoberá takmer nik. Všetky zmienky či už o systéme či o obsahu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, sú iba v rovine formálnych poznámok a nedá sa z nich vydedukovať žiaden reálny prísľub k systémovému posunu v odbore.

Na druhej strane – napr. finančná gramotnosť, ktorá je dnes “in”, sa vyskytuje takmer u každého kandidujúceho subjektu. V tejto súvislosti sa priam ponúka zopakovať známe zamyslenie jedného často citovaného indiánskeho náčelníka:

“Až keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená a posledná ryba chytená, až potom si uvedomíme, že z peňazí sa nenajeme?”

Milí priatelia – ekopedagógovia, ktorí ste sa na mňa obrátili s otázkou, koho vlastne voliť, aby sa téma EVVO dostala do popredia záujmu: neviem Vám dať jednoznačnú odpoveď. Žiaľ.

Rád by som volil zvoliteľnú stranu/hnutie podľa ich odborného postoja a ústretovosti voči rozvoju environmentálnej výchovy a vzdelávania. Taká strana či hnutie žiaľ vo výbere nie je. Ja preto budem voliť na základe iných kritérií.

Viem Vám iba odporučiť:

  1. Preštudovať si predložené volebné programy. Možno v nich nájdete viac ako ja. Treba sa sústrediť aj na to, čo v širšom kontexte nášmu odboru pomôže: väčšia sloboda škôl a pedagógov pri výbere vhodného obsahu a vhodných foriem a metód výchovy a vzdelávania, slobodný výber učebníc a učebných pomôcok, podpora kritického myslenia, výchovy k tolerancii aj k zodpovednosti za vlastné činy a rozhodnutia…
  2. Dávam vám tiež do pozornosti výsledky Envirodotazníka – v ňom sme sa pýtali všetkých kandidujúcich strán okrem iných aj na otázku: “Aké konkrétne kroky podniknete na znovunaštartovanie rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety? Ktoré cieľové skupiny považujete v oblasti EVVO za prioritné?” Odpovede a výsledky Envirodotazníku sú zverejnené tu: http://www.ochranari.sk/envirodotaznik-2016-vyhodnotenie.
  3. Na webe www.ochranari.sk nájdete tiež krátke zhodnotenie volebných programov strán a hnutí z environmentálneho pohľadu Prof. Mikuláša Hubu, končiaceho poslanca NR SR, akademika, ochranára, člena (a iniciátora) Slovenského ochranárskeho snemu a čestného predsedu Spoločnosti pre trvalo-udržateľný život SR.
  4. Okrem toho odporúčam prečítať si aj starší materiál – anketu medzi terajšími poslancami NR SR k téme. Mnohí z nich znova kandidujú a možno Vás odpovede niektorých z nich zaujmú. Tento text je uverejnený na stránke www.spirala.sk.

Volebné programy politických strán

slider2Volebné programy politických strán (v prieskumoch dlhodobo nad 5%):

Richard Medal


Komentáre