Mladí reportéri v medzinárodnej súťaži zaujali témami a obhájili vynikajúce výsledky

Slovensko v súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie o najlepší reportérsky článok, fotografiu a videoreportáž dosiahlo vynikajúci úspech – získalo dve druhé a dve tretie miesta a celkovo sa počtom ocenení zaradilo na výborné druhé miesto z 25 zapojených krajín z celého sveta. Výsledky pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlásila Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani.

Druhé miesta získali Patrícia Beličková z Gymnázia M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom za článok Kávové kapsule – moderný trend, či environmentálne riziko? a dvojica reportérov Matej Majerský a Patrik Štefík za videoreportáž Oleje do výlevky nepatria zo SOŠ Polygrafickej v Bratislave.

Každodenná kávová dilema

Každodenná kávová dilema

„Bronzová priečka“ patrí Lukášovi Krnčokovi (SOŠ Polygrafická) za fotografiu Tvoríme si vlastnú smrť a kolektívu Mária Jánošíková, Tamara Eliášová a Michal Mazánik (Súkromná základná škola v Novej Dubnici) za videoreportáž Stromy v Novej Dubnici.

Práce hodnotila porota zložená z odborníkov v oblasti environmentálnej žurnalistiky a vzdelávania pre udržateľný rozvoj. Vysoko pozitívne boli ocenené predovšetkým práce mladších reportérov, ktoré prekvapili vysokou kvalitou pokiaľ ide o kompozíciu, štruktúru a techniku spracovania.

Tvorime si vlastnú smrť. Autorl Lukáš Krnčok, SOŠP Bratislava

Tvorime si vlastnú smrť. Autorl Lukáš Krnčok, SOŠP Bratislava

Do medzinárodného kola súťaže bolo nominovaných celkom 125 reportážnych fotografií, článkov a videí, víťazov národných kôl z 25 krajín zapojených do medzinárodného environmentálneho vzdelávacieho programu Young Reporters for the Environment. Slovensko je programu zapojené ako jediná krajina z krajín V4. Program na Slovensku realizuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a zastrešuje sieť Špirála.

Linky na ocenené práce:
Kávové kapsule – moderný trend, či environmentálne riziko?
Oleje do výlevky nepatria
Tvoríme si vlastnú smrť
Stromy v Novej Dubnici

***
Kontakt:
Klaudia Medalová a Richard Medal, cea(at)changenet.sk
Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín
www.mladireporteri.sk


Komentáre