Pozvánka do EWOBOX-u

Slovenská agentúra životného prostredia prevádzkuje portál environmentálnej výchovy a vzdelávania EWOBOX. Je to portál, ktorého poslaním je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu ...

Envirocenu ATLAS za osvetu získali Mladí reportéri pre životné prostredie

maria_janosikova___podakovanie_za_ocenenie

tlačová správa CEA, 23.4.2021 O ocenenie za uskutočnené osvetové aktivity v roku 2020 sa v kategórii Environmentálne povedomie a vzdelávanie uchádzalo 78 projektov. Mladí reportéri pre životné prostredie zaujali svojim nadšením a aktivitami pre lepšie životné prostredie v miestach, kde žijú. Nadácia VÚB ...

ŠPIRÁLA odporúča školám do šk. r. 2021/2022

Členské organizácie siete environmentálnych aktivít Špirála vypracovali pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nižšie uvedený text, ktorý navrhujeme zaradiť do každoročne vydávaného Sprievodcu školským rokom 2021/2022 (v predchádzajúcich rokoch bol tento materiál rezortu ...

Časopis Bedrník – ponuka predplatného

bedrnik-predplatne-1x

Vážená ekopedagogická verejnosť - dovoľujeme si upriamiť pozornosť na inšpiratívne "ekopedagogické" čítanie - časopis Bedrník a na možnosť jeho odoberania. V prípade, že zvažujete jeho odoberanie, radi vám zdarma zašleme ukážkové číslo, stačí napísať adresu ...