GLOBE na Slovensku!

GLOBElogo_color-arc_lg

GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je dlhodobý medzinárodný vzdelávací program, do ktorého je zapojených takmer 40 000 škôl z 122 krajín sveta. Vďaka podpísanej Dohode o spolupráci medzi Slovenskou republikou (Ministerstvom životného ...

Prijala nás prezidentka Slovenskej republiky – fotoreportáž

Mimoriadny úspech našich mladých reportérov a reportérok v medzinárodnej súťaži - päť prvých a jedno druhé miesto - si všimla aj prezidentka Zuzana Čaputová a posledný deň školského roka (28. júna 2019) pozvala do prezidentského paláca všetkých medzinárodných ...

Predkladáme na verejné pripomienkovanie

Návrh Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji (KK EVVO TSK) do r. 2030. Návrh Akčného plánu KK EVVO TSK do r. 2021. Osobné predstavenie návrhov dokumentov sa uskutoční na odbornej konferencii 4. ...