OBJAVUJME S DEŤMI GENIALITU PRÍRODY (Pozvánka na Deň biomimikry)

Po prvý raz v histórii sa na Slovensku uskutoční celoslovenský Deň biomimikry a Centrum environmentálnych aktivít pozýva všetky školy a pracovníkov EVVO, aby sa zapojili a umožnili čo najviac deťom a teenagerom objaviť prírodu ako učiteľku.

Kedy?  22. máj (medzinárodný deň biodiverzity)

Čo je cieľom?  otvoriť mladej generácii dvere do sveta biomimikry – inovácie inšpirované prírodou

Čo je náplňou? hravé aktivity vonku i vnútri, s prvkami zážitkovej pedagogiky a bádania

Už 22. mája sa na Slovensku uskutoční prvý celoslovenský Deň biomimikry. Centrum environmentálnych aktivít z Trenčína pozýva všetky základné a stredné školy, aby sa zapojili a umožnili tak čo najväčšiemu počtu detí a mladých ľudí objaviť prírodu ako učiteľku a zažiť úžas nad genialitou prírody.

Deň biomimikry nemá pevne daný rámec, je to malá ochutnávka sveta učenia sa od prírody (ideálne v prírode) formou krátkych, hravých aktivít. Cieľom je nadchnúť mladú generáciu pre myšlienku, že prírodné organizmy si za 3,8 miliardy rokov evolúcie vyvinuli množstvo stratégií pre udržateľnosť a teraz ide o to, ako ich môžeme preniesť do sveta ľudí.

Deň biomimikry je organizovaný v rámci medzinárodného projektu Biolearning For the Future – Smart by Nature, ktorý vďaka podpore z finančného mechanizmu Erasmus+ realizuje partnerstvo organizácií z 5 krajín (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Holandsko a UK).

Nový odbor biomimikry – inovácie inšpirované prírodou zažíva po celom svete obrovský boom, nielen v kruhoch vedcov, inovátorov a dizajnérov, ale aj vo vzdelávaní. Žiakom ukazuje fascinujúci svet prírody a vďaka medzinárodným dizajnérskym výzvam sa samotní teenageri môžu stať úspešnými inovátormi pre udržateľnosť.

Základom biomimikry prístupu je položiť si otázku: ako „to“ robí príroda? Ako stavia? Ako komunikuje? Ako vytvára farby?  Ako ochraňuje? Ako udržiava komunity? I keď ľudia sa oddávna inšpirovali prírodou, až od roku 1997, kedy biologička a spisovateľka Janine Benyus vydala knihu Biomimicry – Innovation Inspired by Nature, má biomimikry prístup pevné miesto vo svete vedy a inovácií ako jedinečné spojenie prírodných vied, techniky a dizajnu. Na webovej stránke www.asknature.org je zozbieraných viac ako 1700 biologických stratégií, ako inšpirácia pre dizajnérov, lekárov, architektov, inžinierov…, aby napodobnili úspešné „recepty“ z prírody pre udržateľnosť a lepšiu budúcnosť.

Pedagógovia si na Deň biomimikry môžu namiešať jedinečný kokteil z vyše 40 aktivít s bádateľskými prvkami, ktoré nájdu na webovej stránke projektu www.biolearn.eu/sk. Aktivity boli otestované na pilotných školách a pedagógom i žiakom sa veľmi páčili. Aktivity sú viazané k 22  prírodným vzorom, ktoré inšpirovali vedcov k inováciám (napr. Mravce – majstri komunikácie, Rybárik – klinovitý zobák či Páv – farby bez farbív).

Každá škola, ktorá má záujem zorganizovať Deň biomimikry, vyplnením registračného formulára https://www.biolearn.eu/sk/future/den-biomimikry/prihlaste-svoju-skolu získa prístup k ďalším materiálom a manuálu.

CEA pozýva všetkých pedagógov, vedúcich prírodovedných krúžkov či pracovníkov v oblasti environmentálnej výchovy, aby v rámci svojich možností zorganizovali Deň biomimikry a otvorili tak dvere do sveta biomimikry pre menšie deti i teenagerov.

Webinár pre záujemcov o viac informácií sa uskutoční 23. apríla, pozvánku zašle CEA všetkým, ktorí napíšu manželom Medalovcom na cea@cea.sk.tmp_2024_04_18_08_51_12_thumb_1200x960


Komentáre