Kampaň LITTER LESS (za menej odpadu) už na 16 školách

mladi-reporteri

V stredu 4.11.2016 na workshope v Trenčíne odštartuje Centrum environmentálnych aktivít už 4. ročník kampane LITTER LESS. Slovensko je jednou 31 krajín sveta zapojených do medzinárodnej kampane koordinovanej Nadáciou pre environmentálne vzdelávanie v Kodani (FEE). Cieľom kampane je ...

Rozhovor s ministrom ŠVVaŠ p. Jurajom Draxlerom

minister-skolstva-draxler

ĎalEKOhľad: Aká bola EVVO kedysi - v čase, keď Vy ste absolvoval základnú či strednú školu, aká je dnes, aká by mala byť v budúcnosti (povedzme v horizonte roku 2030)? Minister ŠVVaŠ p. Juraj Draxler: Myslím ...

Špirála získala Čestné uznanie ministra životného prostredia

Špirála získala Čestné uznanie ministra životného prostredia

Čestné uznanie ministra životného prostredia získala mimovládna nezisková organizácia sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála, ktorá úspešne pôsobí so vzdelávacím programom Zelená škola. Cena ministra životného prostredia sa udeľuje ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný ...

Mladí reportéri medzi víťazmi aj v roku 2015

Slovensko aj v roku 2015 medzi víťazmi súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna vyhlásila kancelária programu Mladí reportéri pre životné prostredie výsledky medzinárodnej súťaže, do ktorej sa zapojilo 24 krajín z celého sveta.  Slovensko získalo jedno prvé a jedno druhé miesto v kategórii ...