Špirála získala Čestné uznanie ministra životného prostredia

Špirála získala Čestné uznanie ministra životného prostredia

Čestné uznanie ministra životného prostredia získala mimovládna nezisková organizácia sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála, ktorá úspešne pôsobí so vzdelávacím programom Zelená škola. Cena ministra životného prostredia sa udeľuje ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný ...

Mladí reportéri medzi víťazmi aj v roku 2015

Slovensko aj v roku 2015 medzi víťazmi súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna vyhlásila kancelária programu Mladí reportéri pre životné prostredie výsledky medzinárodnej súťaže, do ktorej sa zapojilo 24 krajín z celého sveta.  Slovensko získalo jedno prvé a jedno druhé miesto v kategórii ...

Ako to vidia poslanci SR SR?

Výstřižek

Na prelome rokov 2014 a 2015 sieť Špirála oslovila všetkých 150 poslancov slovenského parlamentu krátkou anketou k téme environmentálnej výchovy a vzdelávania na školách SR. Zareagovalo 25 poslancov a poslankýň, odpovede zaslalo 23 z nich - ...