Pozvánka: Veľtrh globálneho rozvojového vzdelávania

Spoločnosť environmentálne-výchovných organizácií SEVO Špirála, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko a Nadácia Integra Vás pozývajú na Veľtrh globálneho rozvojového vzdelávania ktorý sa uskutoční v dňoch 16 – 19. novembra 2005, od 15:00 hod. v priestoroch hotela SOREA v Tatranskej Lomnici, za prítomnosti zástupcov SlovakAid a Ministerstva školstva. Vstupný poplatok je 200 Sk na osobu. Kapacita veľtrhu je žiaľ obmedzená na 25 účastníkov.

Veľtrh globálneho rozvojového vzdelávania je finančne podporený organizáciou Slovak Aid v rámci grantového kola na financovanie projektov globálneho rozvojového vzdelávania slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. Cieľom tréningu okrem rozšírenia tém vzdelávacích programov MVO o globálne problémy rozvojových krajín, zaškolenia ich zástupcov a dobrovoľníkov je aj šírenie a výmena skúseností z danej oblasti a hodnotenie kvality vzdelávacích programov. Po ukončení veľtrhu obdrží každý účastník metodickú príručku, ktorá bude pozostávať z informácií poskytnutých počas veľtrhu, príklady vzdelávacích programov a ako zostaviť kvalitný a efektívny vzdelávací program.

V prípade záujmu Vás prosíme o potvrdenie Vašej účasti zaslaním vyplnenej „záväznej prihlášky“ najneskôr do 07.11.2005 (najlepšie e-mailom alebo faxom) na adresu:

Spoločnosť environmentálne-výchovných organizácií SEVO Špirála,
Vyšehradská 7,
851 06 Bratislava,
tel./ fax.: 031/7706259
mob. 0905-784412
e-mail: spirala@changenet.sk ,
www.spirala.sk


Komentáre