HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatíva

HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatívaZapojte sa do globálneho projektu Eco-Schools a ukážte celému svetu, čo všetko sa dá spraviť pre ochranu klímy. Tento školský rok môžete získať pre svoj projekt finančnú podporu!

HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatíva je trojročný projekt, ktorý podporuje environmentálne vzdelávanie a dobrovoľnícke aktivity zamestnancov banky.

Na spoločnej internetovej stránke vytvárajú Zelené školy z celého sveta databázu námetov a príkladov z praxe, ktorými môže škola prispieť k redukcii CO2 a predbežne sa adaptovať na klimatické zmeny.

Do projektu pozývame všetky školy, zapojené do programu v tomto školskom roku, ktoré chcú v svojej hlavnej téme environmentálneho akčného plánu zdôrazniť súvislosti s ochranou klímy a klimatickými zmenami.

Najlepšie praktické opatrenia budú finančne podporené v rámci grantového programu pre školské projekty, s uzávierkou žiadostí 29.10.2010. Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 450,- eur.  Viac informácií o grantovom programe a formulár žiadosti nájdete na www.zelenaskola.sk

Registrovať školu do projektu môžete pomocou on-line formulára, následne budú na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári zaslané prístupové údaje školy pre stránky Klimatickej iniciatívy. Do databázy sa jednoduchým spôsobom vkladajú príspevky s prílohami alebo fotografie s komentárom. Námety môžete vkladať (a vyhľadávať) podľa tém: energia, odpady, biodiverzita, globálne občianstvo, doprava a zdravý životný štýl.

Aby sa podporila participácia, kreativita a aktívny prístup žiakov k ochrane klímy, bude opať vyhlásená HSBC Súťaž eko-kódexov v dvoch vekových kategóriách, s uzávierkou pre národné kolo v máji 2011. Medzinárodní víťazi súťaže umiestnení na prvých miestach budú finančne odmenení.

Eco-Schools FEE HSBC Krajiny zapojené do programu v ročníku 2010/2011:
Brazília, Čína, Francúzsko, Írsko, Japonsko, Jordánsko, Južná Afrika, Kazachstan, Malta, Nový Zéland, Poľsko, Rusko, Severné Írsko, Slovensko, Spojené Arabské Emiráty, USA a Veľká Británia.


V prípade otázok ku grantovému programu alebo o využívaní databázy na internetovej stránke HSBC Klimatická iniciatíva kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu:

Eva Štroffeková,
stroffekova@changenet.sk