Aktivity

Kde končí environmentálna výchova a začína greenwashing?

Kde končí environmentálna výchova a začína greenwashing

V rámci prípravy novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR sa v pondelok 9. júna 2014 v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania Univerzitiy Komenského v Bratislave uskutočnila verejná odborná panelová diskusia s názvom "Kde končí environmentálna ...

Separovanie odpadu nie je základná priorita environmentálnej výchovy

Separovanie odpadu nie je základná priorita environmentálnej výchovy

1. Reduce (minimalizuj) 2. ReUse (znovupoužívaj) 3. ReCycle (recykluj) ... je v modernej ekopedagogike (environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete) uznávaný rebríček priorít v téme Odpady. Riešenie problematiky odpadu je náročný problém, ktorého efektívne, ekonomické a environmentálne riešenie začína dôslednou ...