Aktivity

Prijala nás prezidentka Slovenskej republiky – fotoreportáž

Mimoriadny úspech našich mladých reportérov a reportérok v medzinárodnej súťaži - päť prvých a jedno druhé miesto - si všimla aj prezidentka Zuzana Čaputová a posledný deň školského roka (28. júna 2019) pozvala do prezidentského paláca všetkých medzinárodných ...

Kde končí environmentálna výchova a začína greenwashing?

Kde končí environmentálna výchova a začína greenwashing

V rámci prípravy novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR sa v pondelok 9. júna 2014 v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania Univerzitiy Komenského v Bratislave uskutočnila verejná odborná panelová diskusia s názvom "Kde končí environmentálna ...

Separovanie odpadu nie je základná priorita environmentálnej výchovy

Separovanie odpadu nie je základná priorita environmentálnej výchovy

1. Reduce (minimalizuj) 2. ReUse (znovupoužívaj) 3. ReCycle (recykluj) ... je v modernej ekopedagogike (environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete) uznávaný rebríček priorít v téme Odpady. Riešenie problematiky odpadu je náročný problém, ktorého efektívne, ekonomické a environmentálne riešenie začína dôslednou ...