Aktuality

Predkladáme na verejné pripomienkovanie

Návrh Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji (KK EVVO TSK) do r. 2030. Návrh Akčného plánu KK EVVO TSK do r. 2021. Osobné predstavenie návrhov dokumentov sa uskutoční na odbornej konferencii 4. ...