Environmentálna výchova

Pozvánka do EWOBOX-u

Slovenská agentúra životného prostredia prevádzkuje portál environmentálnej výchovy a vzdelávania EWOBOX. Je to portál, ktorého poslaním je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu ...

ŠPIRÁLA odporúča školám do šk. r. 2021/2022

Členské organizácie siete environmentálnych aktivít Špirála vypracovali pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nižšie uvedený text, ktorý navrhujeme zaradiť do každoročne vydávaného Sprievodcu školským rokom 2021/2022 (v predchádzajúcich rokoch bol tento materiál rezortu ...