Environmentálna výchova

Správa o environmentálnej výchove

Správa o environmentálnej výchove

Recenzia správ Štátnej školskej inšpekcie o stave environmentálnej výchovy na materských, základných a stredných školách v školskom roku 2012/2013. Spracoval: Jan Činčera, Masarykova univerzita Brno, Katedra environmentálnych štúdií Zadávateľ: Špirála