Environmentálna výchova

Reakcia na recenziu o stave environmentálnej výchovy

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA

Reakcia na recenziu správy ŠŠI o stave environmentálnej výchovy v roku 2012/2013 Jana Činčeru, Ph.D. *** Štátna školská inšpekcia touto cestou vyjadruje autorovi poďakovanie za zhodnotenie, resp. recenziu  správ týkajúcich sa stavu zapracovania a uplatňovania environmentálnej výchovy v materskej, základnej a strednej ...

Správa o environmentálnej výchove

Správa o environmentálnej výchove

Recenzia správ Štátnej školskej inšpekcie o stave environmentálnej výchovy na materských, základných a stredných školách v školskom roku 2012/2013. Spracoval: Jan Činčera, Masarykova univerzita Brno, Katedra environmentálnych štúdií Zadávateľ: Špirála