Školy pomáhajú životnému prostrediu

Nové ekoučebne, školské kompostoviská, zošity bez plastových obalov, infostánky o minimalizácii odpadov – to je len zlomok výsledkov projektov, ktoré v týchto dňoch úspešne zavŕšilo 8 škôl zapojených do programu Zelená škola.

informacny_stanok_zs_t.j.moussona_michalovceIch aktivity, vo výške 3 600,- eur, podporila Kancelária programu Zelená škola – CEEV Živica v rámci grantového kola HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatíva. Jeho cieľom bolo podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia so zapojením školskej a širšej komunity.

Originálny projekt s názvom „Menej je u nás viac“, zameraný na minimalizáciu odpadu, realizovala Základná škola T. J. Moussona v Michalovciach. V rámci neho prišli s výzvou na nepoužívanie plastových obalov na zošity a učebnice. Tú šírili medzi svojimi žiakmi, ale aj školami nielen v Michalovciach.
Neostali však len pri výzve, koordinátorka projektu Lenka Paľová, približuje ich ďalšie aktivity: „Žiaci si sami pripravili workshopy, na ktorých vyrábali obaly z odpadového materiálu. Pre škôlkárov si pripravili divadielko, v ktorom ich víly Príroda, Plastuľka, Papierka a Tetrapačka formou rozprávky učili o zaobchádzaní s odpadom“.
Aktivity michalovských školákov prekročili aj brány školy. „Pre rodičov a verejnosť sme zrealizovali niekoľko ekoinfostánkov o minimalizácii odpadu. Mnohí získali aj trvácnu nákupnú tašku za vyplnenie dotazníka. Tašky sme darovali aj všetkým riaditeľom ZŠ a predstaviteľom mestského úradu v Michalovciach“, dopĺňa aktivity Lenka Paľová.
Zaujímavé boli aj výsledky dotazníkového prieskumu medzi rodičmi. Až 90% z oslovených potvrdilo, že aktivity školy v rámci ekologickej osvety prispievajú k zmene ich správania, napr. pri nakladaní s odpadom, nakoľko v domácnosti ich deti zavádzajú to, čo sa v škole naučili.

S heslom a projektom „Chceme sa učiť v zelenej oáze“ prišla Špeciálna základná škola na Toporcerovej ulici v Kežmarku. Na školskom dvore vysadili novú zeleň, ale hlavne vytvorili bylinkovú špirálu, jazierko a živý ekoaltánok z vŕbového prútia. Tie budú slúžiť na vzdelávanie v rámci prírodopisu, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a pod.
Projekt hodnotí jeho koordinátorka Beáta Breuerová: „Realizácia projektu bola obrovským prínosom hlavne pre žiakov. Spolu s učiteľmi sa naučili nové veci. Prostredie pred školou sa výrazne zmenilo a vytvorili sa podmienky na „učenie o prírode v prírode“. Aktivity školákov sa projektom nekončia. „Žiaci sa už teraz tešia na bylinkový čajík. Avšak kým sa tak stane, je potrebné aj naďalej venovať starostlivosť vysadeným bylinkám a kríkom“, dopĺňa Breuerová.
Aj tento projekt našiel pozitívnu odozvu u verejnosti. Niektorí občania už školu poprosili o návod, ako si vytvoriť zelenú oázu vo vlastnej záhrade.

„Sme radi, že aj malé granty HSBC Eco-Schools Klimatickej iniciatívy naštartovali aktivity, ktoré pomohli školám a životnému prostrediu. Špeciálne nás teší, že projekty dokázali podporiť spoluprácu žiakov, pedagógov, rodičov a širšej verejnosť“ hovorí o projektoch, podporených programom Zelená škola, jeho manažér Radoslav Plánička.
Práve aktívne zapojenie žiakov a verejnosti do plánovania a realizácie lokálnych aktivít, je podľa neho kľúčové pri hľadaní cesty k zdravšej, zelenšej a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Školy, ktoré by chceli v budúcnosti získať metodickú alebo finančnú podporu pre svoje aktivity sa môžu už teraz prihlásiť do 7. ročníka programu Zelená škola. Informácie sú do 30. júna 2011 dostupné TU.

Prehľad realizovaných projektov

„Menej je u nás viac“ ZŠ T.J. Moussona, Michalovce
„Environmentálna učebňa v prírode“ ZŠ Turnianska ul., Bratislava
„Ekoučebňa pred oknami školy“ ZŠ s MŠ Hladovka
„Chceme sa učiť v zelenej oáze“ Špeciálna základná škola, Kežmarok
„Malí ochranári triedia odpad“ MŠ Detva
„Druhý život bioodpadu“ MŠ E. P.Voljanského, Zvolen
„Jabĺčko – zdravá škola pre deti“ MŠ, Budovateľská ul., Prešov
„Separujem, tak ochraňujem!“ ZŠ Štefana Závodníka, Pružina

 HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatíva

HSBC Eco-Schools Klimatická iniciatíva… je spoločný projekt siete Eco-Schools, ktorý s podporou HSBC Bank prebieha v 18-tich krajinách. Jeho cieľom je posilniť globálne prepojenie žiakov, učiteľov z rôznych končín sveta v snahe chrániť klímu a životné prostredie.

Dôležitou súčasťou projektu je napĺňanie databázy najrôznejších námetov školských aktivít, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov, príp. podporujú adaptáciu na zmenené klimatické podmienky na danom území. Projekt priamo angažuje zamestnancov banky HSBC ako dobrovoľníkov pre Zelené školy v blízkosti ich pracoviska.

Viac informácií o HSBC Eco-Schools Klimatickej iniciatíve nájdete na www.eco-schools-hsbc.org.


Komentáre