Slovensko najlepšie na svete: dokázali to Mladí reportéri pre životné prostredie

Slovenskí enviro-žurnalisti opäť potvrdili, že sú v programe svetovou elitou. Spomedzi 35 krajín zapojených do programu získali v medzinárodnej súťaži neuveriteľné štyri prvé miesta a dve čestné uznania. Tento úspech dosiahli vďaka kvalitným reportážam postaveným na investigatíve, ktoré priniesli aj reálne zmeny v oblasti životného prostredia na regionálnej či lokálnej úrovni.

1. na svete z kategórie najmladších (autorka - 11-ročná Miroslava Mrišová z Novej Dubnice, písala aj článok "Otvorím - neotvorím" o problematike vysokých a pre deti ale aj pre starších občanov ťažko otvárateľných kontajnérov na odpad)

Fotografia 1. na svete z kategórie najmladších (autorka – 11-ročná Miroslava Mrišová z Novej Dubnice, písala aj článok “Otvorím – neotvorím” o problematike vysokých a pre deti ale aj pre starších občanov ťažko otvárateľných kontajnérov na odpad)

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani oznámila výsledky súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie (11-21 roční mladí reportéri skúmajú lokálne problémy životného prostredia, hľadajú riešenie a svoje zistenia publikujú formou článkov, fotografií a videí. Na medzinárodnú úroveň postúpili najlepšie práce z národnej úrovne.

Členka slovenskej poroty Mgr. Katarína Kretter: „Ako porotkyňu ma prekvapila investigatíva, ktorej sú mladí ľudia bez „naozajstných“ reportérskych skúseností schopní. Oceňujem najmä schopnosť zaoberať sa témami, ktoré nie sú v oblasti životného prostredia prvoplánové a všeobecne známe. Ochota naštudovať si problematiku, zájsť za odborníkmi, konfrontovať vyjadrenia so zistenými skutočnosťami a hlavne dôslednosť, ktorú som videla vo viacerých príspevkoch, sľubuje, že o budúcnosť novinárskeho remesla sa nemusíme obávať.“

Riaditeľ Centra environmentálnych aktivít Mgr. Richard Medal: “Tento úspech nás mimoriadne teší a vnímame ho aj ako ocenenie práce pedagógov a lektorov zapojených do programu. Aj ako dôkaz, že slovenské školstvo prináša aj mimoriadne úspechy v celosvetovom porovnaní. Dnešná správa nás teší o to viac, že práve dnes sa začína štvordňové sústredenie najaktívnejších mladých eko-reportérov v Smižanoch s cieľom rozvíjať novinárske zručnosti a získavať vhľad do problematiky životného prostredia (tento rok konkrétne k témam ochrany prírody v Národnom parku Slovenský raj).”

Skutočne najväčším úspechom pre nás nie sú ocenenia v súťaži, ale inšpirovanie k skutočným zmenám na regionálnej úrovni či na školách. Ako v prípade predloženia legislatívneho návrhu na posilnenie ochrany pitnej vody (článok reportérok z Majcichova), nahradenia jednorazových fixiek viacnásobne plniteľnými (článok Elišky Bohunickej z Obchodnej akadémie v Trnave), či kampane za odstránenie žuvačiek z námestia v Novej Dubnici (video reportérov zo Súkromnej ZŠ v Novej Dubnici)“, Klaudia Medalová, koordinátorka programu Mladí reportéri pre životné prostredie z Centra environmentálnych aktivít.

Výsledky medzinárodnej súťaže – ocenenia pre slovenských reportérov

1.miesto v kategórii ČLÁNOK 11-14
Atrazín v pitnej vode
Lenka Adámková, Viktória Mrvová, Laura Moravčíková (12-13 rokov) ŽŠ Majcichov

1.miesto v kategórii FOTOGRAFIA 11-14
Na špičkách
Miroslava Mrišová (11 rokov), Súkromná základná škola Nová Dubnica

1.miesto v kategórii ČLÁNOK 15-18
Jednorazové fixky
Eliška Bohunická (17 rokov), Obchodná akadémia, Trnava

1.miesto v kategórii VIDEO 11-14
Lepkavé prekliatie
Jakub Benčo and Peter Vavrinec (11-12 rokov), Súkromná základná škola Nová Dubnica

Čestné uznania

Správny postoj
Adriána Henčeková, 19 rokov, Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves

Triedenie zeleného odpadu v Spišskej  Novej Vsi
Adriána Henčeková, 19 rokov, Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves

Zdroj: tlačová správa kancelárie YRE z 5.6.2018


Komentáre