So štyrmi prvými miestami v súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie dosiahlo Slovensko svetový úspech 

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlásila Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani výsledky medzinárodnej súťaže. Slovensko so ziskom 4 prvých a 2 druhých miest dosiahlo mimoriadny úspech a počtom „zlatých medailí“ sa stalo najúspešnejšou z 34 krajín z celého sveta.

V medzinárodnej súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie o najlepší reportérsky článok, fotografiu a video-reportáž boli ocenení:

Hlavná súťaž

1.miesto:  Eva Mančíková (12 r.), ZŠ Juraja Fándlyho Sereď, za fotografiu Dedičstvo?
1. miesto:  Mária Jánošíková, Michal Mazánik a Tamara Eliašová (15 r.), Súkromná ZŠ Nová Dubnica, za video Tam, kde nelietajú včely

Kategória LITTER LESS – kampaň pre menej odpadu

1. miesto:  Lenka Adámková a Viktória Mrvová (12 r.), ZŠ Jána Palárika Majcichov, za článok: Ako sme zaškatuľkovali jedlo
1. miesto:  Adriána Henčeková (18 r.), Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves, za fotografiu Uväznený
2. miesto:  Daniela Bušová (18 r.), Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom, za článok: Bioplasty pre čistejšiu prírodu

Kategória International Collaboration

2. miesto: Sofia Castanho (Portugalsko) a Adriána Henčeková (SK) za článok Bringing Back the Past to Assure the Future

O výsledkoch súťaže rozhodla medzinárodná porota zložená z odborníkov v oblasti environmentálnej žurnalistiky a vzdelávania pre udržateľný rozvoj so zastúpením UNEP a UNESCO na stretnutí 24. mája v Kodani. Okrem vecných cien patrí k výhre aj uverejnenie víťazných príspevkov v Huffington Post Kids.

Do medzinárodného kola súťaže bolo nominovaných celkom 129 reportážnych fotografií, článkov a videí, víťazov národných kôl. Young Reporters for the Environment je environmentálny vzdelávací program, do ktorého je Slovensko  (ako jediné z krajín V4) zapojené od roku 2009. Program koordinuje Centrum environmentálnych aktivít Trenčín (www.mladireporteri.sk) a zastrešuje sieť Špirála.

Kontakty:
Gosia Luszczek, International YRE Director, gosia(at)fee.global
Richard Medal, riaditeľ CEA, cea(at)changenet.sk
Klaudia Medalová, národná operátorka kampane Litter Less, medalova(at)biospotrebitel.sk       Adriána Henčeková, dvojnásobne ocenená Mladá reportérka, adka.hencekova(at)gmail.com


Komentáre