Správa o environmentálnej výchove

Správa o environmentálnej výchoveRecenzia správ Štátnej školskej inšpekcie o stave environmentálnej výchovy na materských, základných a stredných školách v školskom roku 2012/2013.

Spracoval: Jan Činčera, Masarykova univerzita Brno, Katedra environmentálnych štúdií

Zadávateľ: Špirála


Komentáre