Staňte sa spolutvorcami časopisu ĎalEKOhľad

Časopis ĎalEKOhľad

Milí priatelia – čitatelia časopisu ĎalEKOhľad,

chceme Vás poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníku.

Vďaka Vašej spätnej väzbe budeme môcť časopis o environmentálnej výchove a filozofii ĎalEKOhľad pripravovať tak, aby bol čoraz pestrejší, zaujímavejší a prinášal nové a praktické informácie (nielen) pre učiteľov.

Ako formu poďakovania za čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka, Vám ponúkame zaslanie zvyšných predchádzajúcich čísiel ĎalEKOhľadu.

Okrem toho autorov 10 najinšpiratívnejších a najúprimnejších odpovedí odmeníme poukážkami na nákup v obchodoch www.bio-obchod.sk (Malý princ Trenčín) a www.ekoobchod.sk (CEEV Živica Bratislava).

Ďakujeme za Váš čas a Vaše názory.

Richard Medal, za redakciu

Komentáre