Tlačová správa z dec 2009 HSBC

V tomto období majú na Slovensku už takmer všetky registrované školy uskutočnený environmentálny audit v oblastiach, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s produkciou CO2: odpad, voda, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody. Žiaci a študenti majú príležitosť podieľať sa na príprave akčného plánu, t.j. diskutujú o konkrétnych cieľoch a aktivitách, ktorými chcú zlepšiť environmentálne parametre svojej školy.

V rámci Klimatickej iniciatívy budú mať žiaci pod drobnohľadom úsporné opatrenia a aktivity týkajúce sa redukcie COa klimatických zmien.

Viac v tlačovej správe…


Komentáre