Odkazy

http://ekokompas.host.sk
Environmentálny spravodaj pre mládež a učiteľov, ktorý vydáva občianske združenie TATRY.

www.hra.cz
Stránka, na ktorej nájdete množstvo hier. Možnosť vyhľadávať hry podľa zadaných kritérií.

www.ecn.cz/env/vychova/sisyfos
Český spravodaj ekologickej výchovy Sisyfos v elektronickej podobe.

www.pavucina-sev.cz
Informácie o členoch a činnosti českého Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

http://ekolist.cz/Knihy.stm
Zoznam kníh z oblasti environmentálnej výchovy, ktoré vyšli v posledných rokoch.

www.ekoskola.sk
Informácie o energii, vode a biodiverzite. Vhodné pre študentov, ktorí zháňajú informácie z týchto oblastí.

www.envis.sk
Oficiálna stránka projektu Infoservis. Na stránke nájdete “Envirodatabázu”, “Poradňu”, “Linky”…

www.changenet.sk
Internetový denník o dianí v treťom sektore na Slovensku aj vo svete.

www.greenteacher.com
Americký magazín o environmentálnej výchove.

www.greenpeace.sk
Stránka environmentálnej organizácie Greenpeace.

www.lifeenv.gov.sk
Stránka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

www.zelenaskola.sk
Stránka programu Zelená škola.

www.eco-schools.org
Stránka Eco-Schools.

www.fee-international.org
Stránka FEE.

Ak máte tip na nejakú zaujímavú stránku, pošlite nám informáciu na našu e-mailovú adresu.
Ďakujeme.