Workshop: Ako vytvoriť jednoduché video s odpadovou tematikou

3. februára 2015 sa v Kultúrnej besede v Novej Dubnici uskutoční praktický celodenný workshop pre 40 žiakov a pedagógov z desiatich škôl z celého Slovenska zapojených do kampane LITTER LESS pre menej odpadu. Workshop organizuje Centrum environmentálnych aktivít, v spolupráci so Súkromnou základnou školou v Novej Dubnici a Mestom Nová Dubnica.

Cieľom workhopu je oboznámiť účastníkov s teóriou a praxou nakrúcania reportážneho videospotu, ako aj vytvoriť jednoduché video s odpadovou tematikou.

Workshop bude viesť filmový režisér Marek Janičík, ktorý minulosti lektoroval seminár pre pedagógov “Využitie filmu vo vyučovacom procese”.

Získané zručnosti môžu študenti uplatniť v každoročnej súťaži Mladých reportérov, ktorej národné kolo má uzávierku 15. marca 2015. Víťazné práce postúpia do medzinárodného kola, kde sa slovenskí mladí reportéri budú opätovne uchádzať o stupne víťazov. Výsledky budú vyhlásené 5. júna pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

ako aj vytvoriť jednoduché video s odpadovou tematikou

Program Mladí reportéri pre životné prostredie je inovatívny medzinárodný vzdelávací program pre udržateľný spôsob života, realizovaný v 30 krajinách sveta. Pedagógom a mladým ľuďom vo veku 11-21 rokov ponúka priestor  pre mediálnu výchovu a rozvoj zručností nielen pre environmentálnu žurnalistiku, ale aj občiansku spoločnosť – zodpovednosť a občianska iniciatíva pri riešení problémov ohrozujúcich kvalitu života v komunitách prostredníctvom investigatívnej žurnalistiky a uverejňovania článkov, foto-reportáží a videospotov v miestnych médiách.

Do kampane Mladých reportérov pre životné prostredie LITTER LESS pre menej odpadu sú v šk. roku 2014/15 zapojené len štyri krajiny okrem Slovenska: Rumunsko, Francúzsko, Izrael a Kanada. Slovensko dostalo príležitosť zapojiť sa do kampane aj v tomto roku vďaka výborným reportérskym výstupom v minulých ročníkoch kampane. Ich články, fotografie a videá ukazujú, že mladým ľuďom otázky odpadu a znečistenia nie sú ľahostajné a že existujú riešenia pre menej odpadu okolo nás (www.mladireporteri.sk a www.yre-projects.org).

Kampaň LITTER LESS pre menej odpadu zastrešuje Nadácia pre environmentálne vzdelávanie (FEE) a finančne podporuje Nadácia Wrigley.

Viac informácií rád poskytne Mgr. Richard Medal, riaditeľ Centra environmentálnych aktivít Trenčín a koordinátor programu Mladí reportéri pre životné prostredie.


Komentáre