Zaregistrujte sa do 7. ročníka programu Zelená škola

Zlepšiť životné prostredie, rozvíjať „tímového ducha“ a podporiť spoluprácu s miestnou komunitou slovenským školám pomôže 7. ročník programu Zelená škola. Stačí ak sa do 30. júna 2011 zaregistrujú do najväčšieho medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu. Urobiť tak môžu na stránke www.zelenaskola.sk.

Každá základná, stredná aj materská škola sa tak môže pripojiť k „rodine“ 35 tisíc škôl v 47 krajinách sveta. Program Zelená škola odporúča Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).

logo-zelena-skola„Zelená škola prináša školám environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi,“ vysvetľuje manažér programu Radoslav Plánička. „Program je výnimočný medzinárodnou metodikou „7 krokov“. Tá vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy i prostredia, v ktorom žijú,“ objasňuje. „Jednou z priorít programu je aktívne zapojenie žiakov. Tí sa z pasívnych účastníkov aktivít menia na súčasť pracovného tímu. Spolu s pedagógmi navrhujú a postupne na škole realizujú nielen environmentálne zlepšenia so zapojením celej školskej komunity.“

Školy zapojené do programu majú k dispozícii metodické materiály, poradenský servis, vzdelávacie a zážitkové workshopy pre pedagógov a študentov, ale aj možnosť výmeny skúseností s inými školami doma aj v zahraničí.

O svojich skúsenostiach hovorí koordinátorka aktivít na Základnej škole v Tušickej Novej Vsi, Eva Berecinová: „Program Zelená škola hodnotím vysoko pozitívne. Je inšpiratívny, zaujímavý a výborne využiteľný v edukačnom procese. Dôležitá je tímová spolupráca kolektívu pedagógov za podpory vedenia školy, ochota nepedagogických pracovníkov a rodičov resp. relevantnej verejnosti. Najdôležitejším článkom je kreativita a iniciatíva žiakov.“.

Školám, ktoré úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“, je udelený medzinárodný certifikát a vlajka siete Eco-Schools. Ten prispieva k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti a zviditeľneniu v komunite.

V tomto školskom roku je do programu zapojených 152 škôl z celého Slovenska. Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom certifikácie je sieť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA. Aktivity programu sa realizujú vďaka podpore exkluzívneho partnera Veolia – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. a generálneho partnera Východoslovenská energetika a.s.

Informácie k registrácii a pravidlá programu sú do 30.6.2011 dostupné na internetovej stránke www.zelenaskola.sk. .

Ilustračné fotky a logo programu si môžete stiahnuť tu: www.zelenaskola.sk/rado/FOTO-TS_7rocnik.zip

Viac informácií: Radoslav Plánička, tel.: 0915 331 949, e-mail: planicka@zivica.sk


Komentáre