Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín

Centrum environmentálnych aktivít - logoRiadny člen Špirály

Používaná skratka: CEA
Zriaďovateľ/právna forma: Občianske združenie
Rok vzniku: 1994

Kontaktná osoba: Mgr. Richard Medal
Funkcia v organizácii: člen Rady CEA, štatutár, projektový koordinátor

Adresa: Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
Okres: Trenčín Kraj: TN

Telefón: +421 32 6400400
Mobil: 0905 469707
Fax: +421 32 6400400
E-mailcea@changenet.sk

Webwww.cea.sk,
www.biospotrebitel.sk,
www.mladireporteri.sk,
www.tradiciebk.sk,
www.trencin21.sk

Poslanie organizácie

Centrum environmentálnych aktivít je mimovládna, nezisková organizácia, združujúca ľudí so  záujmom o  životné prostredie, o zvyšovanie kvality života v trenčianskom regióne  a o propagovanie a  rozširovanie environmentálne únosného a zdravšieho spôsobu života.

Aktuálna činnosť CEA

 1. Environmentálna výchova a vzdelávanie
  • výučbové programy pre žiakov a študentov,
  • metodické poradenstvo, semináre, tréningy, exkurzie a pomôcky pre učiteľov,
  • prevádzka videopožičovne a knižnice,
  • vydavateľ časopisu pre environmentálnu výchovu a filozofiu Ďalekohľad,
  • koordinátor celoslovenského projektu Mladí reportéri pre životné prostredie.
 2. Trenčín 21 – program Agendy 21
  • pripomienkovanie aktivít mesta s vplyvom na kvalitu života,
  • vydávanie občasníka Trenčín 21 (spolu so združením Pre Prírodu),
  • organizovanie propagačno-osvetových akcií (Deň Zeme, Deň bez áut)
 3. Klub priateľov ekologického poľnohospodárstva
  • prevádzka klubu BioPaPa a www.biospotrebitel.sk,
  • prednášky,
  • putovná výstava fotografií BIO-NEBIO.