Špirála získala Čestné uznanie ministra životného prostredia

Špirála získala Čestné uznanie ministra životného prostredia

Čestné uznanie ministra životného prostredia získala mimovládna nezisková organizácia sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála, ktorá úspešne pôsobí so vzdelávacím programom Zelená škola. Cena ministra životného prostredia sa udeľuje ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný ...

Mladí reportéri medzi víťazmi aj v roku 2015

Slovensko aj v roku 2015 medzi víťazmi súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna vyhlásila kancelária programu Mladí reportéri pre životné prostredie výsledky medzinárodnej súťaže, do ktorej sa zapojilo 24 krajín z celého sveta.  Slovensko získalo jedno prvé a jedno druhé miesto v kategórii ...

Reakcia na recenziu o stave environmentálnej výchovy

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA

Reakcia na recenziu správy ŠŠI o stave environmentálnej výchovy v roku 2012/2013 Jana Činčeru, Ph.D. *** Štátna školská inšpekcia touto cestou vyjadruje autorovi poďakovanie za zhodnotenie, resp. recenziu  správ týkajúcich sa stavu zapracovania a uplatňovania environmentálnej výchovy v materskej, základnej a strednej ...

Správa o environmentálnej výchove

Správa o environmentálnej výchove

Recenzia správ Štátnej školskej inšpekcie o stave environmentálnej výchovy na materských, základných a stredných školách v školskom roku 2012/2013. Spracoval: Jan Činčera, Masarykova univerzita Brno, Katedra environmentálnych štúdií Zadávateľ: Špirála