Reakcia na recenziu o stave environmentálnej výchovy

ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA

Reakcia na recenziu správy ŠŠI o stave environmentálnej výchovy v roku 2012/2013 Jana Činčeru, Ph.D. *** Štátna školská inšpekcia touto cestou vyjadruje autorovi poďakovanie za zhodnotenie, resp. recenziu  správ týkajúcich sa stavu zapracovania a uplatňovania environmentálnej výchovy v materskej, základnej a strednej ...

Správa o environmentálnej výchove

Správa o environmentálnej výchove

Recenzia správ Štátnej školskej inšpekcie o stave environmentálnej výchovy na materských, základných a stredných školách v školskom roku 2012/2013. Spracoval: Jan Činčera, Masarykova univerzita Brno, Katedra environmentálnych štúdií Zadávateľ: Špirála

Workshop: Ako vytvoriť jednoduché video s odpadovou tematikou

ako aj vytvoriť jednoduché video s odpadovou tematikou

3. februára 2015 sa v Kultúrnej besede v Novej Dubnici uskutoční praktický celodenný workshop pre 40 žiakov a pedagógov z desiatich škôl z celého Slovenska zapojených do kampane LITTER LESS pre menej odpadu. Workshop organizuje Centrum environmentálnych aktivít, v spolupráci ...

Výchova pre čas veľkej krízy

Výchova pre čas veľkej krízy

Anotácia príspevku MUDr. Juraja Mesíka. Zaznelo na Konferencii siete environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA "Nové výzvy v environmentálnej výchove 2014" v decembri 2014 v Banskej Štiavnici. Koncept a obsah environmentálnej výchovy sa v podmienkach Československa začal hlbšie rozvíjať ...