Predkladáme na verejné pripomienkovanie

Návrh Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom samosprávnom kraji (KK EVVO TSK) do r. 2030. Návrh Akčného plánu KK EVVO TSK do r. 2021. Osobné predstavenie návrhov dokumentov sa uskutoční na odbornej konferencii 4. ...

Ďalekohľad 32

dalekohlad-32

Pred skoro dvoma rokmi som sa zúčastnila návštevy na jednej základnej škole. Vstúpila som do triedy a zbadala niečo, čo sa ma naozaj hlboko dotklo. Žiaci sledovali na interaktívnej tabuli video o tom, ako rastie ...