SOSNA – centrum trvalo udržateľných alternatív

sosnaRiadny člen Špirály

Používaná skratka: SOSNA
Zriaďovateľ/právna forma: Občianske združenie
Rok vzniku: 1991

Kontaktná osoba: RNDr. Silvia  Szabóová
Funkcia v organizácii: štatutár

Adresa: Okružná 413/17,  044 31 Družstevná pri Hornáde
Okres: Košice Kraj: KE

Telefón: +421/55/62 519 03
Mobil: 0904 951 139
Fax: +421/55/62 519 03
E-mail: omar.sosna@gmail.com
Webwww.sosna.sk

Poslanie organizácie

Poslaním organizácie je spájať a aktivizovať ľudí s cieľom podporovať a realizovať alternatívne modely riešenia environmentálnych problémov prednostne na miestnej a regionálnej úrovni. Spájame duchovno, vedu a umenie v každodennom živote.

Aktuálna činnosť o.z. Sosna

  • environmentálna výchova a vzdelávanie – prednášky, výstavy, semináre, tvorivé dielne
  • eko-pedagogické poradenstvo, letné tábory, zážitkové pobyty, expedície.
  • programy per školy: Školská záhrada ako ekoplocha, Vzdelávanie koordinátorov EV na školách, Pod spoločnou oblohou, Školy ako súčasť Riečnej koalície
  • publikačná činnosť