Kampaň Vypínaj vypínače

“V tomto čase, ako čítate tieto riadky, je viac ako 3 miliardy televízorov, počítačov a iných elektrických zariadení v stand-by režime, čím spôsobujú obrovskú stratu energie po celej Európe! Zapojte sa do kampane a vypínajte s nami. Kampaň podporuje Východoslovenská energetika, a.s., navštívte aj www.setrimeenergiu.sk.

Vrámci európskej kampane pre školy Flick the Switch – Vypínaj vypínače sa v týždni 22.- 26. marca 2010 organizuje celoeurópska akcia pod názvom Flick the Switch Day. Hlavnou myšlienkou kampane je úspora elektrickej energie a tým znižovanie emisií CO2 .

Flick the Switch – Vypínaj vypínačeJednoduchými ale účinnými opatreniami sa plytvanie energiou na školách i v domácnostiach dá výrazne zmierniť: zhasínaním svetiel a vypínaním spotrebičov (aj v pohotovostnom režime) v čase, keď sa nepoužívajú. Dajú sa tak ušetriť nemalé finančné prostriedky a každý môže svojim zodpovedným správaním prispieť k ochrane životného prostredia.

V rámci tohto týždňa môžete spolu so žiakmi a študentmi pripraviť rôzne aktivity, ktorými upútate pozornosť na problematiku plytvania energiou a vplyvu ľudských aktivít na zmenu klímy. Pre zaregistrovaných učiteľov sú k dispozícií materiály pre výučbu v slovenskom jazyku. Na stránke www.flicktheswitch.eu sú pre Vás pripravené prezentácie a návody. Môžete zorganizovať diskusiu či exkurziu alebo prežiť jeden deň v škole bez využívania elektrickej energie. Každá aktivita je vítaná.

Pre Vašu školu je určená aj súťaž o tvorivý plagát na tému Šetríme energiou. Víťaz sa môže tešiť na postup do celoeurópskeho kola. Ak sa chcete zapojiť do národného kola, pošlite nám e-mailom fotografiu vášho plagátu.

Navštívte internetovú stránku www.flicktheswitch.eu, kde nájdete informácie o kampani, hry a videá pre zabavenie i poučenie. Škola sa do kampane zapojí vyplnením registračného formulára a získa prístup k metodickým materiálom pre učiteľov. Vďaka jednoduchej kalkulačke si hneď možete vypočítať úsporu CO2 a odmerať si tak nielen ušetrenú energiu a peniaze, ale aj skutočný prínos k ochrane klímy.

Ak máte záujem získať viac informácií o kampani alebo pomoc s registráciou, kontaktujte koordinátora kampane pre Slovensko, Juraja Šrétera na e-mailovej adrese jurajsreter@changenet.sk.

Poďme spolu vypínať!

Dokumenty na stiahnutie

EU Intelligent Energy EuropeKampaň je financovaná v rámci programu EU Intelligent Energy Europe.

Kampaň podporuje VSE, a.s

Kampaň podporuje VSE, a.s