Zelená škola

Špirála získala Čestné uznanie ministra životného prostredia

Špirála získala Čestné uznanie ministra životného prostredia

Čestné uznanie ministra životného prostredia získala mimovládna nezisková organizácia sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála, ktorá úspešne pôsobí so vzdelávacím programom Zelená škola. Cena ministra životného prostredia sa udeľuje ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný ...

Po prvýkrát sme spoznali víťazov ceny Živel

Víťazi tejto ceny boli vyhlásení spomedzi 15 výnimočných finalistov. Cenou za environmentálnu výchovu Živel sú oceňovaní inšpiratívni žiaci, učitelia a školy, ktorí dlhodobo robia inovatívne a praktické aktivity na ochranu životného prostredia. Vyhlásenie víťazov dňa 9. okt´bra ...

82 škôl z celého Slovenska sa hrdí titulom Zelená škola

Medzinárodný titul Zelená škola dostalo 82 škôl z celého Slovenska. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnilo viac ako 400 hostí. Školy dostali titul za zmenu svojej školy a spoluprácu so žiakmi v programe Zelená škola. Vlajku a certifikát programu Zelená škola získavajú ...

Zaregistrujte sa do 7. ročníka programu Zelená škola

logo-zelena-skola

Zlepšiť životné prostredie, rozvíjať „tímového ducha“ a podporiť spoluprácu s miestnou komunitou slovenským školám pomôže 7. ročník programu Zelená škola. Stačí ak sa do 30. júna 2011 zaregistrujú do najväčšieho medzinárodného vzdelávacieho ekoprogramu. Urobiť tak ...